pamětihodnostkoupaliště

Říční lázně v Dobersbergu

Letní dovolená má v Rakousku dlouhou tradici - šlechta a později i měšťanstvo často stěhovaly na léto celé své domácnosti včetně zaměstnanců mimo horká (a často hygienicky pochybná) městská centra. S výstavbou mnoha železničních tratí od roku 1850 bylo opuštění měst stále pohodlnější a bezpečnější.

Podél nových železničních tratí se podél velkých řek v bývalých zemědělských vesnicích rozvíjely první formy cestovního ruchu; na vhodných místech vznikala říční koupaliště, která byla vybavena říčními plážovými lázněmi. Také v Thayalandu byla tato koupaliště budována v jednoduché podobě. Ve Waidhofenu an der Thaya se nachází reprezentativní dřevěná stavba, v Dobersbergu a v obci Thaya byly postaveny jednodušší dřevěné stavby, které se používají dodnes.

Kontakt

Říční lázně v Dobersbergu
Telefon: 

Vzdálenost od cyklostezky


$

Otevírací doba


k vidění na následujících trasách

Etapa 3

Poloha a příjezd