Zásady ochrany osobních údajů

Proč shromažďujeme osobní údaje?

Osobní údaje našich uživatelů shromažďujeme jednak za účelem vyřízení objednávek, jednak proto, abychom mohli naše služby neustále přizpůsobovat a optimalizovat podle zájmů a přání našich uživatelů. Přitom dodržujeme všechna příslušná ustanovení obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a rakouského zákona o ochraně osobních údajů (DSG).

Kdo je zodpovědný za zpracování osobních údajů?

Zpracování vašich osobních údajů provádí sdružení Zukunftsraum Thayaland, Lagerhausstraße 4, A-3843 Dobersberg, tel. č.: +43 2843/26135, e-mail: office@thayaland.at.

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo chcete uplatnit svá práva jako subjekt údajů, kontaktujte nás prosím na výše uvedené adrese.

Jaké údaje se shromažďují, když používáte naši aplikaci, resp. když se do ní přihlašujete?

Při registraci do aplikace "Thayarunde" shromažďujeme všechny údaje, které nám poskytnete (základní údaje a adresu, jako je vaše jméno, příjmení a kontaktní údaje), a také vámi zvolené heslo. Údaje označené symbolem "*" jsou povinné, protože je potřebujeme k provozu služby. Pokud nám tyto údaje nechcete poskytnout, nebudete bohužel moci naši aplikaci používat. Všechny ostatní údaje můžete poskytnout dobrovolně.

Všechny tyto údaje uchováváme, dokud si u nás nevymažete svůj zákaznický účet.

Dále shromažďujeme údaje o vašem používání naší aplikace "Thayarunde". Tyto údaje používáme k optimalizaci údržby našeho vozového parku a k cílené organizaci pronájmu kol. Budeme vás kontaktovat za účelem průzkumu s ohledem na možnou optimalizaci cyklotras i pro případné opakované návštěvy.

Použití údajů o poloze

V naší aplikaci "Thayarunde" máte možnost zjistit svou aktuální polohu a zaznamenat tak trasu své cyklistické túry. Použití údajů o poloze (např. zobrazení aktuální polohy nebo vycentrování mapy) se obvykle provádí ve vašem mobilním zařízení. Pouze funkce archivace aktuální cyklistické trasy vyžaduje přenos informací o poloze do naší serverové infrastruktury.

Služba určování polohy používá k zobrazení vaší polohy přesné informace o vaší poloze, což může vést ke zvýšené spotřebě baterie. Chcete-li používat funkci určování polohy, musíte ji povolit pouze v případě, že si ji aplikace vyžádá; případně ji můžete povolit také v operačním systému vašeho mobilního telefonu. Potvrzením umožníte aplikaci přístup k informacím o vaší poloze.

Přístup aplikace k vaší poloze můžete kdykoli deaktivovat v příslušném nastavení vašeho mobilního koncového zařízení. Aplikaci lze používat i bez údajů o poloze, funkce pro určování polohy a sledování trasy tímto však budou deaktivovány.

Údaje získané při používání vaší aplikace zpracováváme také pro účely přímého marketingu. Proti zpracování údajů pro účely přímého marketingu můžete kdykoli bezplatně vznést námitku zasláním zprávy na adresu sdružení Zukunftsraum Thayaland, Lagerhausstraße 4, A-3843 Dobersberg nebo e-mailem na adresu office@thayaland.at . V případě námitky nebudeme vaše údaje pro tento účel nadále zpracovávat.

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti za internetovou stránku

1. Obsah on-line nabídky

Autor nenese žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost a úplnost informací uvedených na naší internetové stránce. Nároky z odpovědnosti vůči autorovi týkající se majetkové nebo nemajetkové újmy způsobené použitím nebo nepoužitím poskytnutých informací resp. použitím nesprávných a/nebo neúplných informací jsou zásadně vyloučeny, pokud na straně autora nedošlo k prokazatelnému úmyslnému zavinění nebo hrubé nedbalosti. Všechny nabídky se mohou změnit a nejsou závazné. Autor si výslovně vyhrazuje právo měnit, doplňovat nebo vymazat části stránek nebo internetovou stránku bez zvláštního oznámení nebo dočasně či trvale přerušit její zveřejňování.

2. Odkazy a reference

V případě přímých nebo nepřímých odkazů na externí webové stránky ("hypertextové odkazy"), které leží mimo dosah odpovědnosti autora, by povinnost odpovědnosti nastala pouze tehdy, pokud by autor o obsahu věděl a bylo by pro něj technicky možné a přijatelné zabránit použití v případě nezákonného obsahu. Autor tímto výslovně prohlašuje, že v době vytvoření odkazů nebyl na odkazovaných stránkách patrný žádný nezákonný obsah. Autor nemá žádný vliv na současný ani budoucí design, obsah nebo autorství odkazovaných stránek. Z tohoto důvodu se tímto výslovně distancuje od veškerého obsahu všech odkazovaných stránek, které byly změněny až po vytvoření odkazu. Toto prohlášení se vztahuje na všechny odkazy a reference v rámci vlastní internetové stránky autora i na externí záznamy v návštěvních knihách, diskusních fórech, seznamech odkazů, soupisech e-mailů a všech dalších formách databází vytvořených autorem, do kterých je možný externí přístup. Odpovědnost za nezákonný, nesprávný nebo neúplný obsah a zejména za škody vzniklé v důsledku použití nebo nepoužití takových informací nese výhradně poskytovatel stránky, na kterou je odkazováno, nikoli osoba, která na příslušnou informaci pouze odkazuje prostřednictvím hypertextových odkazů.

3. Autorské právo a ochranné známky

Autor se snaží dodržovat autorská práva k fotografiím a obrazové dokumentaci, grafům, zvukovým dokumentům, videosekvencím a textům použitým ve všech publikacích, používat fotografie a obrazovou dokumentaci, grafy, zvukové dokumenty, videozáznamy a texty, které sám vytvořil, nebo používat fotografie a obrazovou dokumentaci, grafy, zvukové dokumenty, videosekvence a texty bez licence. Všechny názvy značek a ochranných známek uvedené na webových stránkách a případně chráněné třetími stranami podléhají bez omezení ustanovením platného zákona o ochranných známkách a vlastnickým právům příslušných registrovaných vlastníků. Pouhá zmínka o ochranné známce neznamená, že není chráněna právy třetích stran! Autorská práva k publikovaným objektům vytvořeným samotným autorem zůstávají výhradně autorovi stránek. Jakékoli kopírování nebo použití objektů, jako jsou diagramy a grafy, zvukové dokumenty, videozáznamy, fotografie a obrazová dokumentace nebo texty, v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není bez souhlasu autora povoleno.

4. Ochrana osobních údajů

Pokud existuje v rámci internetové stránky možnost zadat osobní nebo obchodní údaje (e-mailové adresy, jména, poštovní adresy), pak je zadání těchto údajů ze strany uživatele výslovně dobrovolné. Využívání a placení všech nabízených služeb je povoleno - pokud je to technicky možné a přijatelné - rovněž bez uvedení jakýchkoli osobních údajů resp. s uvedením anonymizovaných údajů či pseudonymu. Používání kontaktních údajů, jako jsou poštovní adresy, telefonní nebo faxová čísla a e-mailové adresy, zveřejněných v rámci impresa popř. podobných údajů třetími stranami k marketingovým účelům, tj. za účelem zasílání explicitně nevyžádaných informací, není povoleno. V případě porušení tohoto zákazu si výslovně vyhrazujeme právo podniknout právní kroky proti odesílatelům tzv. spamů.

5. Google Adsense

Tato internetová stránka používá Google Adsense, webovou reklamní službu poskytovanou společností Google Inc, USA (dále jen "Google"). Google Adsense používá takzvané "cookies" (textové soubory), které se ukládají ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Služba Google Adsense používá ke shromažďování informací také tzv. "web beacons" ("sledovací pixely"), což jsou malé neviditelné grafické prvky. S jejich pomocí lze zaznamenávat a shromažďovat jednoduché akce, jako je návštěvnost webových stránek. Informace vygenerované souborem cookie a/nebo sledovacím pixelem o vašem používání těchto webových stránek (včetně vaší IP adresy) jsou přenášeny a ukládány společností Google na serverech v USA. Společnost Google bude tyto informace používat za účelem vyhodnocování vašeho používání webových stránek v souvislosti s reklamami, sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách a reklamách pro provozovatele webových stránek a poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webových stránkách a používáním internetu. Společnost Google může tyto informace předat třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud tyto třetí strany zpracovávají informace jménem společnosti Google. Společnost Google nebude spojovat vaši IP adresu s žádnými jinými údaji, které má k dispozici. Ukládání souborů cookie na váš pevný disk a zobrazování sledovacích pixelů můžete zabránit tak, že v nastavení vašeho prohlížeče zvolíte možnost "vypnout soubory cookie" (v prohlížeči MS Internet Explorer v nastavení "Nástroje > Možnosti Internetu > Ochrana osobních údajů > Nastavení"; ve Firefoxu v nastavení "Nástroje > Nastavení > Ochrana osobních údajů > Soubory cookie"); rádi bychom vás však upozornili, že v takovém případě nebudete moci eventuálně využívat všechny funkce této internetové stránky v plném rozsahu. Používáním této internetové stránky souhlasíte s tím, aby společnost Google zpracovávala vaše údaje výše uvedeným způsobem a pro výše uvedené účely.

6. Google Analytics

Tato internetová stránka používá službu Google Analytics, kterou poskytuje společnost Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá "cookies", což jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači, které pomáhají webové stránce analyzovat, jak uživatelé stránky používají. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) jsou přenášeny a ukládány společností Google na serverech v USA. Společnost Google tyto informace používá za účelem vyhodnocování vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách pro provozovatele webových stránek a poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webových stránkách a používáním internetu. Společnost Google může tyto informace předat třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud jsou tyto informace třetími stranami zpracovávány jménem společnosti Google. Společnost Google nebude spojovat vaši IP adresu s žádnými jinými údaji, které má k dispozici. Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči, upozorňujeme však, že v takovém případě eventuálně nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s tím, aby společnost Google zpracovávala vaše údaje výše uvedeným způsobem a pro výše uvedené účely.

7. Facebook

Tato internetová stránka používá pluginy poskytovatele Facebook.com, které poskytuje společnost Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304 v USA. Uživatele našich webových stránek, na kterých je nainstalován plugin Facebooku, tímto informujeme, že prostřednictvím tohoto pluginu je navázáno spojení s Facebookem, přičemž je proveden přenos do vašeho prohlížeče, aby se plugin zobrazil na internetové stránce. Kromě toho se při jeho použití předávají na servery Facebooku údaje, které obsahují informace o vašich návštěvách naší domovské stránky. Pro přihlášené uživatele Facebooku to znamená, že údaje o používání jsou přiřazeny jejich osobnímu účtu na Facebooku. Jakmile aktivně používáte plugin Facebooku jako přihlášený uživatel Facebooku (např. kliknutím na tlačítko "To se mi líbí" nebo použitím funkce komentáře), jsou tyto údaje přeneseny na váš účet na Facebooku a zveřejněny. Tomu se můžete vyhnout pouze tak, že se nejprve odhlásíte ze svého účtu na Facebooku. Další informace o používání údajů společností Facebook naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů na Facebooku.

8. Právní platnost tohoto prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Toto prohlášení o vyloučení odpovědnosti je třeba považovat za součást internetové stránky, z níž jste byli odkázáni. Pokud části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídají, resp. již nebo zcela neodpovídají platnému právnímu stavu, zůstávají zbývající části dokumentu svým obsahem a platností nedotčeny.