Zásady ochrany osobních údajů

Proč shromažďujeme údaje?

Osobní údaje našich uživatelů shromažďujeme jednak za účelem vyřízení objednávek, jednak proto, abychom mohli naše služby neustále přizpůsobovat a optimalizovat podle zájmů a přání našich uživatelů. Přitom dodržujeme všechna příslušná ustanovení obecného nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO) a rakouského zákona o ochraně osobních údajů (DSG).

Kdo je zodpovědný za zpracování údajů?

Zpracování vašich osobních údajů provádí společnost Sdružení Zukunftsraum Thayaland; Lagerhausstraße 4; A-3843 Dobersberg, telefon: +43 2843/26135, E-mail: office@thayaland.at.

Máte-li jakékoli dotazy ohledně zpracování vašich údajů nebo chcete-li uplatnit svá práva jako subjekt údajů, kontaktujte nás na této adrese.

Jaké údaje se shromažďují, když používáte naši aplikaci nebo se do ní přihlašujete?

Při registraci do aplikace "Thayarunde" shromažďujeme všechny údaje, které nám poskytnete (hlavní a adresní údaje, jako je vaše jméno a kontaktní údaje), a také vámi zvolené heslo. Údaje označené "*" jsou povinné, protože je potřebujeme k provozu služby. Pokud nám tyto údaje nechcete poskytnout, nebudete moci naši aplikaci používat. Všechny ostatní údaje můžete poskytnout dobrovolně.

Všechny tyto údaje uchováváme, dokud si u nás nevymažete svůj zákaznický účet.

Kromě toho shromažďujeme údaje o vašem používání naší aplikace "Thayarunde". Tyto údaje používáme k optimalizaci údržby našeho vozového parku a k cílené organizaci pronájmu kol. Budeme vás kontaktovat za účelem průzkumu v oblasti optimalizace tras a také pro případné opakované návštěvy.

Použití údajů o poloze

V naší aplikaci "Thayarunde" máte možnost zjistit svou aktuální polohu a zaznamenat tak trasu své cyklistické túry. Využití údajů o poloze (Např. zobrazení aktuální polohy nebo vycentrování mapy) se obvykle provádí na mobilním zařízení. Pouze funkce archivace aktuální cyklistické trasy vyžaduje přenos informací o poloze do naší serverové infrastruktury.

Služba určování polohy používá k zobrazení vaší polohy přesné informace o vaší poloze, což může vést ke zvýšené spotřebě baterie. Chcete-li používat polohové služby, musíte je povolit pouze v případě, že si je aplikace vyžádá; případně je můžete povolit také v operačním systému mobilního telefonu. Potvrzení umožní aplikaci přístup k informacím o vaší poloze.

Přístup aplikace k vaší poloze můžete kdykoli deaktivovat v příslušném nastavení mobilního koncového zařízení. Aplikaci lze používat i bez údajů o poloze, funkce pro určování polohy a sledování trasy jsou tak deaktivovány.

Údaje získané při používání vaší aplikace zpracováváme také pro účely přímého marketingu. Proti zpracování údajů pro účely přímého marketingu můžete kdykoli bezplatně vznést námitku zasláním zprávy na adresu Sdružení Zukunftsraum Thayaland, Lagerhausstraße 4, A-3843 Dobersberg nebo poštou na adresu office@thayaland.at objekt. V případě námitky nebudeme vaše údaje pro tento účel dále zpracovávat.

Zřeknutí se odpovědnosti pro webové stránky

1. obsah online nabídky

Autor nenese žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost a úplnost informací uvedených na našich webových stránkách. Nároky na odpovědnost vůči autorovi týkající se majetkové či nemajetkové újmy způsobené použitím či nepoužitím poskytnutých informací nebo použitím nesprávných či neúplných informací jsou zásadně vyloučeny, pokud se nejedná o prokazatelné úmyslné zavinění nebo zavinění z hrubé nedbalosti na straně autora. Všechny nabídky se mohou změnit a nejsou závazné. Autor si výslovně vyhrazuje právo měnit, doplňovat nebo rušit části stránek nebo celou nabídku bez zvláštního oznámení nebo dočasně či trvale přerušit její zveřejňování.

2. odkazy a reference

V případě přímých nebo nepřímých odkazů na externí webové stránky ("hypertextové odkazy"), které leží mimo oblast odpovědnosti autora, by povinnost odpovědnosti nastala pouze tehdy, pokud by autor o obsahu věděl a bylo by pro něj technicky možné a přiměřené zabránit použití v případě nezákonného obsahu. Autor tímto výslovně prohlašuje, že v době vytvoření odkazů nebyl na odkazovaných stránkách patrný žádný protiprávní obsah. Autor nemá žádný vliv na současnou ani budoucí podobu, obsah ani autorství odkazovaných stránek. Z tohoto důvodu se tímto výslovně distancuje od veškerého obsahu všech odkazovaných stránek, který byl po vytvoření odkazu změněn. Toto prohlášení se vztahuje na všechny odkazy a reference nastavené v rámci vlastní internetové nabídky autora i na externí záznamy v knihách hostů, diskusních fórech, adresářích odkazů, poštovních konferencích a všech dalších formách databází zřízených autorem, do kterých je možný externí zápis. Odpovědnost za nezákonný, nesprávný nebo neúplný obsah a zejména za škody vzniklé v důsledku použití nebo nepoužití takových informací nese výhradně poskytovatel stránky, na kterou je odkazováno, nikoli osoba, která na příslušnou publikaci pouze odkazuje prostřednictvím odkazů.

3. autorské právo a právo ochranných známek

Autor se snaží dodržovat autorská práva k obrázkům, grafice, zvukovým dokumentům, videosekvencím a textům použitým ve všech publikacích, používat obrázky, grafiku, zvukové dokumenty, videosekvence a texty, které sám vytvořil, nebo používat grafiku, zvukové dokumenty, videosekvence a texty bez licence. Všechny obchodní značky a ochranné známky uvedené na webových stránkách a případně chráněné třetími stranami podléhají bez omezení ustanovením platného zákona o ochranných známkách a vlastnickým právům příslušných registrovaných vlastníků. Pouhá zmínka o ochranné známce neznamená, že není chráněna právy třetích stran! Autorská práva ke zveřejněným objektům vytvořeným samotným autorem zůstávají výhradně autorovi stránek. Jakékoli kopírování nebo použití objektů, jako jsou schémata, zvuky nebo texty, v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není bez souhlasu autora dovoleno.

4. ochrana údajů

Pokud je dána možnost zadat osobní nebo obchodní údaje (e-mailové adresy, jména, adresy), zadání těchto údajů je dobrovolné. Využívání a placení všech nabízených služeb je povoleno - pokud je to technicky možné a přiměřené - bez uvedení jakýchkoli osobních údajů nebo pod uvedením anonymizovaných údajů nebo přezdívky. Používání zveřejněných poštovních adres, telefonních nebo faxových čísel a e-mailových adres pro marketingové účely je zakázáno, pachatelé trestných činů zasílání nevyžádaných spamových zpráv budou potrestáni. V případě porušení tohoto zákazu si výslovně vyhrazujeme právo podniknout právní kroky proti odesílatelům tzv. spamových zpráv.

5. google adsense

Tyto webové stránky používají službu Google Adsense, webovou reklamní službu poskytovanou společností Google Inc, USA ("Google"). Google Adsense používá takzvané "cookies" (textové soubory), které se ukládají ve vašem počítači a které umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Google Adsense používá ke shromažďování informací také takzvané "webové majáky" (malé neviditelné grafické prvky). Pomocí web beacon lze zaznamenávat a shromažďovat jednoduché akce, jako je například pohyb návštěvníků na webových stránkách. Informace vygenerované souborem cookie a/nebo webovým majákem o vašem používání této webové stránky (včetně vaší IP adresy) budou přeneseny a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech. Společnost Google bude tyto informace používat za účelem vyhodnocování vašeho používání webových stránek ve vztahu k reklamám, sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách a reklamách pro provozovatele webových stránek a poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webových stránkách a používáním internetu. Společnost Google může tyto informace také předat třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud tyto třetí strany zpracovávají informace jménem společnosti Google. Společnost Google nebude spojovat vaši IP adresu s žádnými jinými údaji, které má k dispozici. Ukládání souborů cookie na váš pevný disk a zobrazování webových signálů můžete zabránit tak, že v nastavení prohlížeče zvolíte možnost "Nepřijímat soubory cookie" (v prohlížeči MS Internet Explorer v části "Nástroje > Možnosti internetu > Soukromí > Nastavení"; ve Firefoxu v části "Nástroje > Nastavení > Soukromí > Soubory cookie"); rádi bychom vás však upozornili, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu. Používáním těchto webových stránek souhlasíte se zpracováním údajů o vás společností Google výše uvedeným způsobem a pro výše uvedené účely.

6. Google Analytics

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, kterou poskytuje společnost Google, Inc ("Google"). Služba Google Analytics používá "cookies", což jsou textové soubory umístěné na vašem počítači, které pomáhají webové stránce analyzovat, jak uživatelé stránky používají. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) budou přeneseny a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech. Společnost Google tyto informace použije pro účely vyhodnocování vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o činnosti webových stránek pro provozovatele webových stránek a poskytování dalších služeb souvisejících s činností webových stránek a používáním internetu. Společnost Google může tyto informace také předat třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud tyto třetí strany zpracovávají informace jménem společnosti Google. Společnost Google nebude spojovat vaši IP adresu s žádnými jinými údaji, které má k dispozici. Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči, avšak upozorňujeme, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek. Používáním těchto webových stránek souhlasíte se zpracováním údajů o vás společností Google výše uvedeným způsobem a pro výše uvedené účely.

7. facebook

Tato webová stránka používá pluginy poskytovatele Facebook.com, které poskytuje společnost Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304 v USA. Uživatelé našich webových stránek, na kterých je nainstalován zásuvný modul Facebook, jsou tímto informováni, že prostřednictvím zásuvného modulu je navázáno spojení se společností Facebook, přičemž je proveden přenos do vašeho prohlížeče, aby se zásuvný modul zobrazil na webových stránkách. Kromě toho jsou prostřednictvím jeho použití předávány na servery Facebooku údaje, které obsahují informace o vašich návštěvách naší domovské stránky. Pro přihlášené uživatele Facebooku to znamená, že údaje o používání jsou přiřazeny k jejich osobnímu účtu na Facebooku. Jakmile jako přihlášený uživatel Facebooku aktivně používáte plugin Facebooku (např. kliknutím na tlačítko "To se mi líbí" nebo použitím funkce komentáře), jsou tyto údaje přeneseny na váš účet na Facebooku a zveřejněny. Tomu můžete zabránit pouze tak, že se nejprve odhlásíte ze svého účtu na Facebooku. Další informace týkající se používání údajů společností Facebook naleznete v předpisech o ochraně osobních údajů na Facebooku.

8. právní platnost tohoto prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Toto prohlášení o vyloučení odpovědnosti je třeba považovat za součást internetové publikace, z níž jste byli odkázáni. Pokud části nebo jednotlivé podmínky tohoto prohlášení nejsou v souladu se zákonem nebo správné, obsah nebo platnost ostatních částí zůstává touto skutečností nedotčena.