zážitek na kole všemi

smysly

Cyklotrasou Thayarunde váš zážitek zdaleka nekončí

Cyklostezky 5 smyslů

Kromě cyklotrasy Thayarunde můžete objevovat i další krásné trasy.

Od roku 2019 razí region Zukunftsraum Thayaland strategii rekreační cyklistiky nabízející prožitek všemi smysly.

Cyklostezky pěti smyslů věnované „ČICHu“, „SLUCHu“, „ZRAKu“, „CHUTi“ a „HMATu“ vybízejí návštěvníky, aby trasy prozkoumali všemi smysly. „Bylinková cyklostezka“ aktivuje čichové buňky, na „Cyklostezce kolem rybníků“ uslyšíte různé hlasy, zvuky a tóny přírody, na „Cyklostezce za zříceninami starých hradů“ můžete obdivovat pozůstatky působivých opevnění rozesetých v regionu, „Cyklostezka krajem knedlíků“ zve k poznávání chuti regionu na talíři a na „Okružní trase kolem potoka Seebsbach“ můžete krajinu a přírodu vnímat naboso, ať už brouzdáním v trávě nebo ochlazením v potoce. Všechny trasy jsou napojeny na hlavní cyklistický okruh Thayarunde, jsou dobře značené podle předpisů spolkové země Dolní Rakousko, jsou pravidelně udržovány a obsluhovány službou spolku Zukunftsraum Thayaland a neustále doplňovány o nové zajímavé atrakce.

Chuť

Cyklostezka krajem knedlíků >

Sluch

Cyklostezka kolem rybníků >

Zrak

Cyklotrasa Ruiny >

Čich

Bylinková cyklostezka >

Hmat

Okružní trasa podél potoka Seebsbach >